เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมต้อนรับการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

5 กุมภาพันธ์ 61 10:08:18