เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาญปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีทบทวน

วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายวีระศักดิ์ ธิถา  เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาญปัญนะ นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีทบทวนโครงการแปลงใหญ่  แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหัวนาคำ หมู่ที่ 10
อำเภอกนะนวน  จังหวัดขอนแก่น

 

23 มีนาคม 64 12:50:17