เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ

วันที่ 23 มีนาคม 2564  นายวีระศักดิ์ ธิถา  เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมอบรมยุวโรงเรียนบ้านผักหนาม ณ.โรงเรียนบ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ 
อำเภอกนะนวน จังหวัดขอนแก่น

 

23 มีนาคม 64 09:37:27