เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ศพก.เครือข่ายผักหนาม  ต.หนองกุงใหญ่

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ

เสนอ/ข่าว นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา  เจ้าพนักงานธุรการ

23 กุมภาพันธ์ 64 15:07:48