เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์   2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา  เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ณ.ไร่ออมสินพอเพียง หมู่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  เกษตรกรเข้าร่วม  20 ราย

 

22 กุมภาพันธ์ 64 14:52:28