เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

คำชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น

 

 

29 พฤศจิกายน 62 12:18:40