เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

12 ตุลาคม 60 10:46:54