เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 13:39:56