เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน และทีมงาน ออกติดตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองกุงใหญ่ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 09:26:57