เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9  และมอบเกียรติบัตรสำหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรกรดีเด่น มอบโดย นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน  ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 09:25:18