เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ ทีว่าการอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

9 ตุลาคม 60 09:24:40