เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเสวนาเครือข่าย Biogas@Home สู่พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตและพิธีมอบป้ายบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จัดประชุมเสวนาเครือข่าย Biogas@Home สู่พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตและพิธีมอบป้ายบ่อผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับเครือข่าย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม บ้านโป่งแค หมู่ 6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กันยายน 60 15:11:32