เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว โดยตัวแทนตำบลในอำเภอกระนวน เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังของการระบาดศัตรูข้าว

11 กันยายน 60 10:09:17