เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอิ

วันที่23สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ทำพิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ ชุมชน หัวนาคำ โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธาน มีนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกล่าวรายงาน 

 

27 สิงหาคม 60 14:46:48