เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน (อชก.ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

27 สิงหาคม 60 14:40:09