เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนน้ำอ้อม โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

27 สิงหาคม 60 14:35:22