เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนหนองกุงใหญ่ 1 และ 2 โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

27 สิงหาคม 60 11:45:43