เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดตัวโครงการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายอำเภอกระนวน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

          

          

          

          

          

25 กรกฎาคม 60 15:25:48