เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สรรพากรพื้นที่อำเภอกระนวน จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 

          

          

         

25 กรกฎาคม 60 12:06:25