เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร กับ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

          

          

          

 

25 กรกฎาคม 60 11:54:25