เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม2561 เวลา09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้จัดอบรมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ธ.ก.ส. สาขากระนวน  และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

12 ตุลาคม 61 14:50:30