เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ยิบซั่ม ปุ๋ยเคมี ไรโซเบียม สารเคมีป้องกันโรคและแมลง

 

 

 

8 มิถุนายน 60 10:47:32