เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ  ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

2 สิงหาคม 61 18:30:59