เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายฉลอง   คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยมี นายภูมิจิตร์ ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธาน ณ.ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

1 สิงหาคม 61 15:08:32