เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 31/7/61 ประชุมสำนักงาน

วันอังคารที่  31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายฉลอง  คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระนวนได้ประชุมติดตามโครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

1 สิงหาคม 61 14:11:49