เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 24/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา  08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา  วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนดูนสาด ณ. ศพก.ตำบลดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 250 คน

 

 

 

 

24 กรกฎาคม 61 17:01:23