เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 24/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา  08.30 น. นายวีระ  ชัยเดช  นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 ชุมชนห้วยโจด ณ. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ  ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 250 คน

 

 

 

24 กรกฎาคม 61 17:01:53