เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านฝางพัฒนา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านฝางพัฒนา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้คำแนะนำการจัดการกลุ่มรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักต่อไป

 

8 มิถุนายน 60 10:05:32