เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2 รุ่น 25 ปี 2560 วิชาพืชสมุนไพร ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หมู่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

8 มิถุนายน 60 09:34:21