เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิด วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน 
โดยมีนางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

22 มีนาคม 60 14:36:46