เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 18/6/61ตรวจเยี่ยมแปลงประกวดไร่นาสวนผสม ของนายเยี่ยม ศรีพั่ว ณ บ้า

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายสมยศ ตุ้มทองเกษตรอำเภอโนนศิลาและนางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมแปลงประกวดไร่นาสวนผสม ของนายเยี่ยม ศรีพั่ว ณ บ้านภูถ้ำเม่น ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 มิถุนายน 61 14:29:26