เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ/ตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอกระนวน ชั้น 2 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

22 มีนาคม 61 10:32:07