เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการเลี้ยงปลาดุกและเพาะพันธุ์กิ่งไม้มงคล

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมโครงการเลี้ยงปลาดุกและเพาะพันธุ์กิ่งไม้มงคล หลักสูตรเพาะพันธุ์กิ่งไม้มงคลให้กับสมาคมคนตาบอดอำเภอกระนวน ณ ศาลาประชาคมหมู่18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

21 มีนาคม 61 11:25:55