เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

9 มีนาคม 61 13:53:11