เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรม มหกรรมวันตลาดเกษตรกร
ณ ตลาดเกษตรกร ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

7 มีนาคม 61 10:34:48