เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 61 09:43:20