เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑุรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ณ บ้านโสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 61 09:29:02