เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง ครั้งที่ 1 กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 กุมภาพันธ์ 61 10:55:36