เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกใน

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดูนสาดเพือชักซ้...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการและ

วันที่12กันยายน2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการและงานโครงการต่างๆๆพร้อมแนะนำแนวท...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการ ณ. หอประชุม

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการ ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน อำเภอกระ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการจัดโครงก

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8. 00 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการจัดโครงการรณรงค์ปลุกจิ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา . เกษตรอำเภอกระนวน. มอบหมายให้นางสาวราตรี โง๊ะบุดดา เจ้าพนักงานธุรการ. สำนักงานเก

นพฤหัสบดีที่. 24. กันยายน. 2563.เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา . เกษตรอำเภอกระนวน. มอบหมายให้นางสาวราตรี โง๊ะบุดดา เจ้าพนักงานธุรการ. สำนักงานเกษตร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญการ พร้อมด้วยนายวิชิ

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญการ พร้อมด้วยนายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางอัจฉริย...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมปลู

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมปลูกพืชเศรษฐ์กิจ ข้าวนาปี ยางพ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคม ปลูกพืช

วันที่ 17กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคม ปลูกพืช ข้าวนาปี ยางพารา อ้อยโรงงาน...