เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนให้การต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนให้การต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่การดูการ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับ ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานภาระ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการคู่เส...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญการ พร้อมด้ว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางวารุภา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมแจกผ้าห่มเกษตรกรโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว โดยมี น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมแจกผ้าห่มเกษตรกรโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว โดยมี นายประจวบ รั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นายวิช

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นายวิชิต วิชาเงิน น...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการ แล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการ และแบ่งงานตามภา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและงานภาระกิ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและงานภาระกิจต่างๆ ตามนโย...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมโครงกา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนข...