เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

พิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอิ

วันที่23สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ทำพิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ ชุมชน หัวนาคำ...

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน (อชก.ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระน...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช...

การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ให้กับหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งแค

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดรายจ่ายครัวเรือน โดยการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแ...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุ...

การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัช...

พิธีเปิดตัวโครงการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลหัวยโจด ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สรรพากรพื้นที่อำเภอกระนวน จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร กับ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้...