เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

แถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั...

ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตร...

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤทัย แก้วขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ เ...

ออกติดตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน และทีมงาน ออกติดตามกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนอ...

ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบเกียรติบัตร

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และมอบเกียรติบัตรสำ...

กิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ ทีว่าการอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมเสวนาเครือข่าย Biogas@Home สู่พลังงานทดแทนเพื่ออนาคตและพิธีมอบป้ายบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมเสวนาเครือข่าย Bi...

จัดเวทีโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 ณ...

ประกวดกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดีเด่นระดับอำเภอกระนวน

วันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดีเด่นระดับอำเภอกระนวน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำ...

อบรมการดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 กิจกรรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้...