เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวนพร้อมคณะ นำเกษตรก...

โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 พ.ศ. 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส...

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และมอบนโยบายวางแผนงานภายในสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน...

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน ประจำเด...

ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนรายแปลง แปลงใหญ่อำเภอกระนวน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและแผนรายแปลง แปลงใหญ่อำเภอกระนวน จำนวน 13 แปลง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระ...

ประชุมพิจารณาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมพิจารณาโครง...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Bic Cleaning Day

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Bic Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรร

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตค...

ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ประมงอำเภอกระนวน...

โครงการน้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมโครงการน้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชุมชนคุณธ...