เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศ...

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ปร...

อบรมการจัดทำบัญชี โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบา...

อบรมสัมมนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางสาวดวงฤทัย แก้วขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวธันยพร นาบุต เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่ว...

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมเกษตร และแกนนำเกษ...

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน (อชก.ระดับอำเภอ)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน (อชก.ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกร...

ตรวจสอบการระบาดหนอนนิวกินี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการตรวจสอบว่าใช่หนอนนิวกินีที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ว่าพบ...

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชังบก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอฝดคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชากา...

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอกระนวน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมด...

ติดตามการติดตั้งระบบน้ำอำเภอกระนวน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะออกติดตามการติดตั้งระบบน้ำตำบลห้วยโจ...