เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

วันที 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธ...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

วันที 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธ...

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาล...

อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอ...

ประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ครั้งที่ 1/25...

จัดเวทีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดเวทีเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเ...

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการขับเคล...

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษษการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนได้จัดโครงการเสริ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ จัดประชุม...