เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับคุณกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดเวทีปร...

ประชุมเกษตรอำเภอ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมเกษตรอำเภอ เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวท...

อบรมการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระน...

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมระระดับตำบล ณ หอประช...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 39 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 39 ปี โรงพยา...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องขอ...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพ...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพ...