เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะกรรมก

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงให...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีส่งมอบ-

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบ ฝายห้วยทรายและ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปยีร์กุล นวสชำนาญการ ออกเย

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปยีร์กุล นวสชำนาญการ ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและตรว...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานภารกิจเร่งด่วน ณ. ห...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและคิดตามงานภ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและคิดตามงานภาระกิจเร่งด่วนของทางหน่วยงาน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการและเร่งรัดงานภาระกิจเร่งด่วน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ ออกเยี่ย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและตรวจ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญการ เข้าร่ว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสมาช...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการยาเสพติด ร่วมกับท่านนาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการยาเสพติด ร่วมกับท่านนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชกา...