เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ตรวจเยี่ยมแปลง ศพก.เครือข่ายดูนสาด อำเภอกระนวน

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวนได้ตรวจเยี่ยมแปลงศพก.เครือข่ายดูนสาด อำเภอกร...

ตรวจเยี่ยมแปลง YSF ตำบลห้วยยาง

วันอังคาร ที่ 15 พฤกษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้ตรวจเยี่ยมแปลง YSF ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น แปลงนางสาวเบญจทิพย์ เกิดบ้านชัน...

ประชุม และตรวจเยี่ยม Young Smart Farmer Thailand 4.0

วันที่ 9 พฤกษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนได้ประชุม Young Smart Farmer Thailand 4.0 และตรว...

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอก...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนอบรมเกษตรจัดทำแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูมันสำปะหลังโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดประจำปี 2561 (...

ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกระนวน ประจำปี 2561

วันนี้ ๓ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นายสมยศ ตุ้มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดงานประเ...

รก.เกษตรอำเภอกระนวนออกตรวจเยี่ยมตลาด green market ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

วันที่1พฤษภาคม 2561นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอกระนวน ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดgreen market ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกระนวน...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรปี2561

วันที่25เมษายน2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายสมยศ ตุ้มทอง นวส.ชำนาญการ ไปมอบพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 5ตันและเชื้อราไตรโครเด...

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร กิจกรรมหลักการสร้างสร้างความเข้...