เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 8/6/2561 ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ได้ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 7/6/2561ศึกษาดุงานและอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนได้มอบหมายให้ นายวีระ ชั...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 6/6/2561 โครงการ กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค

วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมโครงการกำจัดขยะปรับป...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 5/6/2561 โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ตำบลน้ำอ้อม

วันอังคารที่ 5 เดือน มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ได้มอบหมายให้ นางนารีนาถ ...

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตำบลดูนสาด ,ชุมชนหนองโก 1

วันพฤหัสบดี ที่ 31 พค 2561 นายไพฑูรย์. ย่องเหล่ายูง. ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมชี้แจงการจัดเวที ครั้ง...

จัดเวที่ชุมชนครั้งที่1ชุมชนห้วยยาง,ชุมชนห้วยโจด,ชุมชนหนองกุงใหญ่ 2, ชุมชนบ้านฝาง,ชุมชนหนองโน

วันจันทร์ ที่ 28 พค 2561 นายไพฑูรย์. ย่องเหล่ายูง. ตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมชี้แจงการจัดเวที ครั้ง ที่1...

จัดเวทีชุมชุนหนองโก2 ครั้งที่1

วันอังคาร ที่ 29 พค 2561 นายไพฑูรย์. ย่องเหล่ายูง. ตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมชี้แจงการจัดเวที ครั้ง ที่1...

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันจันทร์ ที่ 28 พค 2561 นายไพฑูรย์. ย่องเหล่ายูง. ตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมชี้แจงการจัดเวที ครั้ง ที่1...

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไขย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ได้ประชุมติดตามงานวางแผนการดำเนินงานภายในส...

อบรมการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเตอร์มา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้อบรมการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเตอร์มา ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองกรุงใหญ...