เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนา...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 2/7/61 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอ.กระนวน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ประจำเดือน ณ.หอ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 30 /6/61

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์เวลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูต...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 29/6/61 โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก

เวลา 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภา...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 27/6/61 โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก ,ต.หนองกุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 1. เวลา 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริม...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 27/6/61 โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก ,ต.หนองกุ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวัน พุธ ที่ 267มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 1. เวลา 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเก...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 26/6/61 โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รก.เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ สำ...

ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 26/6/2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 25/6/61 โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย รก.เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ สำ...